Pravilno definirajte ishode kako biste poboljšali kvalitetu svog e-učenja

Razvoj učenja započinje definiranjem jasnih ciljeva učenja.

Početak

Prije nego što počnete razvijati tečaj, morate razmisliti o sljedećem:

1. Tko su polaznici tečaja?

2. Koje vještine želite da steknu po završetku tečaja?

3. Što trebaju znati da bi to učinili?

4. Što moraju razumjeti da bi to mogli učiniti?

Odgovaranjem na ova pitanja razvijat ćete ciljeve e-učenja.

Bloomova taksonomija


Prije nego što definirate ciljeve učenja, morate utvrditi koje razine učenja želite da učenici postignu. Standard za to je Bloomova taksonomija koja ima 6 razina učenja. Najosnovnija razina učenja je ‘Prisjećanje’, a najviša razina učenja je ‘Stvaranje’. Evo kratkog opisa svake od razina:

Koju razinu učenja trebate?

Kod prosječnih tečajeva e-učenja/eLearning, velik će postotak biti na razini sjećanja ili razumijevanja, što nije nužno dobro. U većini slučajeva tečaj treba kombinaciju razina koje ovise o onome što želite postići i o tome što učenik treba naučiti.

Recimo da imate tim koji radi na specifičan način zasnovan na nekoj formalnoj teoriji i želite to promijeniti.
Odlučili ste da želite stvoriti tečaj za obuku kako biste timu objasnili kako to funkcionira. Da biste postigli svoj cilj, vjerojatno trebate proći ove korake:

1. Poboljšati svijest i motivaciju učenika

2. Pružiti nove informacije učeniku kako bi stekao novo znanje

3. Pokazati učeniku kako primijeniti to znanje

Svijest i motivacija

Prije nego što je pojedinac voljan naučiti nešto novo, morate ga motivirati. U ovom bi slučaju ispravno gledište bila analiza i procjena nedostataka trenutne metode. To znači da će ciljevi učenja biti na nekoliko razina: analiza – provesti postupak za utvrđivanje mjesta na kojima se mogu napraviti poboljšanja; evaluacija – ocjenjivanje zašto podržava ili ne podržava ono što trebate učiniti, i razumijevanje – kako bi učenik mogao objasniti vrijednost uvođenja promjene u novi proces.

Nova informacija, novo znanje

Pružanje uvida učenicima u trenutna ponašanja i zašto se trebaju mijenjati ili kako novi postupak može pomoći da se nešto učini boljim, pomaže pripremiti učenike za promjene. Kad pojedinci shvate zašto se trebaju promijeniti, možete ih početi učiti nečem novom.

Objasnite temelje novog pristupa kako biste im pomogli da shvate kako to funkcionira i zašto funkcionira. To znači da će ciljevi učenja uključivati ​​razine razumijevanja i pamćenja.

Kako primijeniti znanje

U navedenom primjeru cilj je koristiti novu metodologiju na radnom mjestu, pa će završna faza biti Primjena. Učenici moraju biti sposobni primijeniti ono što nauče u svom svakodnevnom radu. Da bi se postigao ovaj cilj, tečaj će sadržavati puno praktičnog obučavanja o pitanjima i primjerima u studijama slučajeva, kako bi se to postiglo. To znači da će ciljevi učenja uključivati ​​razine razumijevanja, pamćenja i primjene.

Razmišljanje o vašem tečaju kao tijeku ciljeva temeljenih na Bloomovim razinama učenja ključni je dio procesa dizajniranja.

Usmjerenost na ostvarene ishode dovodi nas do kompetencija koje se mogu razumjeti kroz sposobnost polaznika tečaja da samostalno primjenjuju znanja i vještine u praksi. Bez obzira o kojoj razini govorili, ishodi učenja pomažu da korisnici bolje razumiju koje se posljedice ili rezultati očekuju na kraju procesa edukacije.

Na kraju, ishodi učenja pomažu da potencijalnim studentima i poslodavcima bude jasnije što će student po završetku edukacije znati i moći raditi.